БОНУС за наши клиенти: управление и отдаване на имоти

За всеки наш клиент, закупил недвижим имот с цел инвестиция, ние предлагаме напълно БЕЗПЛАТНО последващите услуги: управление и поддръжка на имота; реклама и отдаване под наем; съставяне на графици за гости; настаняване и изпращане на туристите; отговорност за изрядно заплащане на сумите по сметката на собственика.